Nire espedienteak

Kontsultatu eta kudeatu interesdun edo ordezkari gisa bideratutako espediente elektronikoak.

Espedienteak

Izapide Erabilgarriak

Erabilgarri dauden izapide eta zerbitzu elektronikoak kontsultatu eta hasi ahal izango dituzu.

Izapideak

Nire Jakinarazpenak

Sar zaitez zure espedienteen administrazio-egintzekin lotutako jakinarazpen telematikoetara.

Jakinarazpenak

Dokumentuak EKS

Egiaztatu egoitzan sortutako dokumentuen benetakotasuna, egiaztapen-kode seguruaren bidez.

Dokumentuak

Zerbitzu nagusiak

Kontsultatu datu fiskalak

Identifikazioa behar da Iraunkorra

Kontsultatu entitatean dauden datu fiskalak eta harremanetarako datuak.


Datu fiskalen aldaketa

Identifikazioa behar da Iraunkorra

Aldatu entitatean dauden datu fiskalak eta harremanetarako datuak.


Kontsultatu errolda-agiria

Identifikazioa behar da Iraunkorra

Kontsultatu errolda-orrian jasotzen den informazio guztia.


Errolda-orri sortzea

Identifikazioa behar da Iraunkorra

Errolda-orri bat (banakakoa edo familiarra) on-line sortzea.


Zerga-zorraren kontsulta

Identifikazioa behar da Iraunkorra

Kontsultatu entitatean dagoen zerga-zorra.


Kontsultatu zerga-historia

Identifikazioa behar da Iraunkorra

Kontsultatu udalean duzun zerga-historia osoa. Errezibo eta likidazioen kopiak sortu ditzakezu.


Kontsultatu zerga-informazio aurreikusia

Identifikazioa behar da Iraunkorra

Kontsultatu entitatean ekitaldi honetarako zuretzat aurreikusitako zerga-informazioa.


Zergak helbideratzea

Identifikazioa behar da Iraunkorra

Zerga bat on-line eta berehala helbideratzeko zerbitzua.


Anulación de domiciliación de tributos

Identifikazioa behar da Iraunkorra

Zerga bat on-line eta berehala helbideratzea baliogabetzeko zerbitzua.


Zergen ordainketa on-line

Identifikazioa behar da Iraunkorra

Zerbitzu horren bidez, berehala ordain ditzakegu zergak, kreditu-txartelarekin.


Ikusi Zerbitzu nagusiak

Azken Izapideak

Eskaera orokorra

Identifikazioa behar da Iraunkorra

Udalera jotzeko Eskaera Orokorra, herritarraren beharra adieraztekoa.


Zehapen-espedientea

Identifikazioa behar da Iraunkorra

Zehapen-espediente arrunta.


Erroldan baja ematea

Identifikazioa behar da Iraunkorra

Biztanleko errolda-erregistroan baja emateko eskaera.


Aguazilari zuzendutako eskera orokorra

Identifikazioa behar da Iraunkorra

Udaltzainetara jotzeko eskaera orokorra.


Txakur arriskutsuen erregistroa

Identifikazioa behar da Iraunkorra

Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak erregistratzeko eskaera.


Gazte-lokalen erregistroa

Identifikazioa behar da Iraunkorra

Erregistratu zure lokala gazte-lokal gisa.


Erroldan alta ematea

Identifikazioa behar da Iraunkorra

Eskatu erroldako alta-erregistroa.


Egiturazko aldaketa

Identifikazioa behar da Iraunkorra

Egiturazko aldaketa.


Banantzeko lizentzia

Identifikazioa behar da Iraunkorra

Eskatu partzelak banatzeko baimena.


Lehenengo okupazioko lizentzia

Identifikazioa behar da Iraunkorra

Obra egitean, obra-lizentzia eta baimenak ematean ezarritako baldintzak bete direla ziurtatzeko modua da.


Ikus azken izapideak